Van den vos Reynaerde en Reinaert de vos – tweetalige editie

Van den vos Reynaerde en Reinaert de vos – tweetalige editie

Van den vos Reynaerde en Reinaert de vos

Boek- & projectomschrijving

Reinaert de vos is vaker in modern Nederlands vertaald. De literaire hertaling van Ernst van Altena doet recht aan de Reinaert. Bij hém blijven stijl en ritme in het spoor van de Vlaamse Reinaert en de middeleeuws-Franse Roman de Renart. Ernst van Altena ontving onder meer de Martinus Nijhoff Vertaalprijs en de Hiëronymus Vertaalprijs. In deze tweetalige studie-editie van de middeleeuwse satire staat de Middelnederlandse versie uit het Comburgs handschrift naast de literaire hertaling in modern Nederlands van Ernst van Altena. De leeswijzer voor studiedoeleinden, toelichting en aantekeningen zijn van publicist en Reinaert-kenner Hans Rijns.   Van den vos Reynaerde en Reinaert de vos is een uitgave van Uitgeverij Lalito. De uitgave is vertaald door Ernst van Altena. ISBN 9789491982101 paperback 224p Bestellen bij Lalito

Details boek & project

Project Date:

2022-02-28